Què és el Korfbal

Què és el Korfbal?

El korfbal és un esport que va néixer a Holanda a principis del segle XX i que es practica a 38 països dels cinc continents. L’objectiu és aconseguir marcar ficant la pilota a la cistella, però s’ha de fer únicament en equip, ja que ningú pot moure’s amb la pilota a les mans i s’ha d’anar passant als altres companys per arribar a la cistella. 

Juguen dones i homes (esport mix) i la participació dels diferents sexes es realitza en igualtat de condicions. Les regles estan pensades per afavorir la col·laboració entre components de l’equip, així que les diferències de condició física envers a l’estatura o força queden disminuïdes. Tanmateix, l’agressivitat (un factor, per desgràcia, quasi sempre present en esports d’equip) està totalment controlat i es penalitza qualsevol tipus de contacte excessiu.

Juguen 8 persones per cada equip separades en grups de 4 (anomenats quadres, formats per 2 nois i 2 noies a cadascún) a cada mitja part del camp. Un dels quadres es dedica única i exclusivament a defensar, i l’altre a atacar. Aquest rol es canvia cada 2 punts, sense importar quin equip els hagi anotat.

Per aquests motius, el Korfbal t’aporta un enriquiment en valors i competició sana molt potent amb el que treballar també la inclusió social. És un esport pensat per competir en condicions d’igualtat en tots els aspectes, i per això el club va apostar per la seva promoció al barri.

Translate »