Activitats No Esportives

Activitats No Esportives

Activitats no esportives és una secció de l’Escola Socioesportiva de Korfbal, la qual es gestiona per l’equip de monitors i monitores, compost per voluntaris i voluntàries de la categoria sènior.

Aquesta secció existeix fa tres anys (fundada a la temporada 2017-18’) i han passat un total de cinc monitors/es per aquesta secció, encara que sempre havien estat dues persones fixes que van acabar de crear-la i mantenir-la: Melenny Huayamabe i Nadia El Ansari. Actualment, la secció la porta cada monitor/a de cada categoria.

Activitats no esportives s’encarrega de realitzar i oferir a tots els nens i nenes de l’escola dinàmiques diferents i alternatives al Korfbal, les quals normalment es fan els caps de setmana i tenen una finalitat molt més lúdica que els entrenaments i/o partits. Les activitats que s’ofereixen poden ser generals (per a tothom) o més individualitzades (per categories), i sempre es procura que no suposin un gran cost econòmic pels participants, ja que un dels objectius més importants és donar diferents oportunitats als nens/es i joves de l’escola, els quals, majoritàriament, tenen una situació socio-econòmica complicada.

Algunes de les activitats que es fan tenen un caire no esportiu, com per exemple: tallers de cuina, sortides a museus, activitats a l’interior del casal de La Rotllana… Encara que també es fan d’esportives, com tornejos, gimcanes, curses d’orientació o esports poc usuals i alternatius.

Aquesta sessió és molt important dins de l’escola Socioesportiva de Korfbal, ja que té l’objectiu de proporcionar un espai i alternatives d’activitats pels joves molt difícils de trobar al barri, per tal que, en elles, puguin relacionar-se, socialitzar i desenvolupar la seva creativitat, autonomia i auto-coneixença i, sobretot, puguin gaudir de moments compartits amb el seu grup, amb el club i amb les famílies.

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES PER CATEGORÍES

Les activitats no esportives normalment les fem per categories, cadascun té la seva propia activitat però a vegades les fem tots/es junts. Cada mes li toca a un grup diferent. D’aquesta manera, amb l’objectiu final de fer que tot el club es conegui i cohesioni, fem un treball de cohesió previ entre els participants de les mateixes categories, per tal que sigui més fàcil d’aconseguir.

Translate »